Jak zostać tłumaczem przysięgłym łotewskiego?

MIW 03.11.2016

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka łotewskiego?

Tłumacz przysięgły to osoba uprawniona do tłumaczenia i poświadczania dokumentów tak, aby można je było złożyć w dowolnym urzędzie kraju obcojęzycznego. Brzmi prosto? Zdecydowanie takie nie jest. Aby zostać tłumaczem przysięgłym języka łotewskiego, należy wykazywać się nie tylko znajomością języka, ale także terminologii prawniczej i orientacją w zakresie zagadnień prawa. Jest to niezbędne, by wykonywać tłumaczenia poświadczone z i na język łotewski bez błędów językowych czy merytorycznych.

Co zrobić, by zostać tłumaczem przysięgłym języka łotewskiego

Aby zostać tłumaczem przysięgłym języka łotewskiego, należy spełniać kilka warunków. Najtrudniejszym z nich jest niewątpliwie zdanie skomplikowanego egzaminu, złożonego z dwóch etapów. Pierwszy z nich to etap pisemny. Kandydat na tłumacza przysięgłego ma cztery godziny na przetłumaczenie dwóch tekstów z języka polskiego i dwóch z języka łotewskiego. Dodatkową trudnością, oprócz ograniczenia czasowego, jest konieczność pisania ręcznie oraz brak możliwości korzystania z jakichkolwiek źródeł internetowych. Osoby, które uzyskają co najmniej 150 na 200 możliwych punktów z tego etapu, przechodzą do etapu ustnego. Ten sprawdza umiejętności w zakresie dwóch typów tłumaczenia – w tłumaczeniu konsekutywnym i tłumaczeniu a vista. Tłumaczenie konsekutywne odbywa się z języka polskiego na język łotewski. Osoba zdająca egzamin słyszy wypowiedź we fragmentach i po każdym z nich tłumaczy tekst. Tłumaczenie a vista polega na tym, że kandydat otrzymuje dwa teksty w języku łotewskim i każdy z nich musi przełożyć na język polski, czytając tekst i jednocześnie wypowiadając jego tłumaczenie. Obydwie te formy wymagają dobrej pamięci, umiejętności maksymalnego skupienia się i podzielności uwagi. Egzamin zdają ci, którzy uzyskają co najmniej 150 na 200 punktów. Choć zdanie egzaminu jest warunkiem trudnym do spełnienia, nie jest ono warunkiem jedynym. Pozostałe to:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego kraju członkowskiego UE/EFTA
  • znajomość języka polskiego
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
  • niekaralność
  • wyższe wykształcenie.

Osoba, która spełni powyższe warunki, udaje się do Ministra Sprawiedliwości w celu złożenia przysięgi. Po dokonaniu tej czynności zostaje wpisana na listę tłumaczy przysięgłych, otrzymuje swoją pieczęć i tym samym może rozpocząć praktykę.

Zdawalność egzaminu na tłumacza przysięgłego języka łotewskiego

O zdawalności egzaminu na tłumacza przysięgłego języka łotewskiego trudno byłoby cokolwiek powiedzieć – z prostego powodu. Od 2011 roku nie odbył się bowiem żaden egzamin. Nie jest nawet tak, że ktoś podszedł do tego egzaminu, ale go nie zdał. Zwyczajnie nikt nie próbował swoich sił. W Polsce funkcjonuje obecnie pięciu tłumaczy przysięgłych języka łotewskiego i nic nie zapowiada zmiany tego stanu w najbliższym czasie. Być może jest to zbyt mało popularny język, być może młodzi ludzie odwracają się w stronię języków takich jak angielski czy niemiecki, nie zaś w stronę języków słowiańskich? Tego nie wiadomo. Wiadomo za to, że praktykujący obecnie tłumacze przysięgli języka łotewskiego, z racji swej niewielkiej liczebności, muszą być pożądani przez klientów na rynku pracy. Człowiek potrzebujący przetłumaczenia dokumentu z polskiego na łotewski lub z łotewskiego na polski nie ma bowiem tak szerokiego grona tłumaczy, do których mógłby się udać, jak ten posiadający dokument sporządzony na przykład w języku angielskim.

Jakie są przyczyny tak małego zainteresowania tym językiem? Można by pomyśleć, że powodem jest niewielki rozmiar kraju – Łotwa jest około pięć razy mniejsza od Polski, a zamieszkują ją jedynie 2 miliony ludzi. Nie jest jednak krajem odległym. Przyczyną niewątpliwie może być złożona procedura, którą trzeba przejść, by móc pełnić funkcję tłumacza przysięgłego języka łotewskiego.